ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอมเบิ้ล
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God bless you
รูปภาพ
: