ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้อม
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีดีดีดี....เราชื่อต้อม
รูปภาพ
: