ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
eave
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
คนเชียงใหม่ที่มีใจให้พระเจ้า
รูปภาพ
: