ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jack
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
ความรักก็อดทนนาน
รูปภาพ
: