ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซ้ง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
The dedicated man
รูปภาพ
: