ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
hun
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hunhope
รูปภาพ
: