ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชะเอม
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนคริสเตียนทุกท่านค่ะ
รูปภาพ
: