ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพียง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
I love God
รูปภาพ
: