ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝ้าย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi
รูปภาพ
: