ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Rita
อายุ
:
580 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
rita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
รูปภาพ
: