ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอน
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รักพระองค์
รูปภาพ
: