ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อั่ง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากใกล้ชิดพระเจ้า
รูปภาพ
: