ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป้อม
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีครับ
รูปภาพ
: