ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผล
รูปภาพ
: