ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซวงๆ
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณซวงก็รักคุณ *-*
รูปภาพ
: