ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
HOPOMONE
รูปภาพ
: