ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิว
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
d
รูปภาพ
: