ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
puk
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รัก my God
รูปภาพ
: