ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทอง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
love god
รูปภาพ
: