ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เมฆา
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: