ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จาจา
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
godloveyour
รูปภาพ
: