ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตึ๋ง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
รับใช้พระเจ้าด้วยกันครับ..
รูปภาพ
: