ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
m
อายุ
:
579 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก พระองค์ทรงยอมตายเพื่อเรา
รูปภาพ
: