ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อัด
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าสุดใจ
รูปภาพ
: