ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปลาย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราชื่อปลายนะจร้า
รูปภาพ
: