ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟาร์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเพิ่งรับเชื่อ เรารักพระเจ้า
รูปภาพ
: