ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หม่วย
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
รักในพระคริสต์
รูปภาพ
: