ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
บอยเป็นคริสเตียน
รูปภาพ
: