ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
GOD BLESS YOU
รูปภาพ
: