ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จิ๊บ
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
รัก
รูปภาพ
: