ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ize
อายุ
:
584 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
hello sawadee
รูปภาพ
: