ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิว
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราวิวนะ ยินดีที่ได้รู้
รูปภาพ
: