ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Puffin
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi++
รูปภาพ
: