ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จิ๊ป
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
คจ.พลับพลาแบ๊บติสต์สุราษฎร์ธานี
รูปภาพ
: