ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เยา
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: