ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Joy
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
HellO ^^ God love U & So do i >>belong to Jesus *
รูปภาพ
: