ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอเป็นส่วนหนึ่งในก่รประกาศข่าวประเสริฐนะคะ
รูปภาพ
: