ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ล้อ
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ติดสนิทเบื้องบนเกิดผลเบื้องล่าง
รูปภาพ
: