ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มร
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: