ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เน็ท
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผม ชื่อเน็ต นะ คับ ผมมีเรื่อง ทุก มาก เลย คับ
รูปภาพ
: