ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใหม่
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
ใหม่จ้า
รูปภาพ
: