ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทิพย์
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะดีใจที่ได้ร่วมเป็นสมาชิก
รูปภาพ
: