ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คร
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
เด็กเหล็กในสายพระเนตร
รูปภาพ
: