ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อร
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
tfc love god
รูปภาพ
: