ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพรคะ
รูปภาพ
: