ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจมส์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดี
รูปภาพ
: