ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กาเหว่า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
kawaonoi
รูปภาพ
: