ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
-
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: