ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มานา
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนค่ะ อยากรู้จักเพื่อนเพื่อให้คำหนุนใจ
รูปภาพ
: