ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เหน่ง
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนครับ
รูปภาพ
: